TM HYZMAT MUSIC
Azat Dönmezow - Sensiz bolanok


Azat Dönmezow - Sensiz bolanok

Reýting: 4.1/5 (7 baha berildi berildi)Dowamlylygy:
Agramy: 3.47 MB
Ýüklendi: 2449 sapar

Görüldi: 281.


Aýdym hakda pikiriňiz paýlaş! (diňe adyňyzy görkezseňiz bolýar)

(4) nnnnnnn

sag bol aydymyna
19.07.19 16:59
 Yazgeldi.

Azat taze aydymlana garasyas agam aydym cykaray betinden
17.06.19 07:46
 Maya

Mayajan diysenizem gaty sat bolardym
09.06.19 21:47
 Maya

Azat gaty gowy aýdymlarynyz bar sagbol bu hyzmatlarynyza halkymyzy begendiryañ Maya diyip koprak aydym yazmagynyzy hayyst edyan!!!
09.06.19 21:45

Teswir galdyr

Aýdymy haladyňmy? Onda salgysyny (ssylkasyny) dostlaryň bilen paýlaş!


Aýdym Gyzykly Lenta Kino Habarlaşmak