TM HYZMAT MUSIC
Allberdi Geldiýew


Allaberdi Geldiýew

1989 ýylda Mary welaýat Baýramaly Şäherinde dogulan. A.Geldiýew 1996-njy ýylda baýramaly şäheriniñ 9-njy orta mekdebe gitdi 2000-nji ýylda bolsa okuwyny baýramaly şäherindaki 12-nji orta mekdepde dowam etdirip başlady 2006-njy ýylda bolsa orta mekdebi üstünlikli tamamlady 2008-nji ýylda oz käriniň ussady Halypasy Mergen Annamuhammedowdan sapak almana başlady.
Allaberdi Geldiýew Diktorçylykdan başga-da goşgy düzmek bilen we islendik saz guralynda saz çalyp aýdym aýtmak bilen hem meşgullanýar.


Allberdi Geldiýew-yň maglumatyny paýlaş:


Okaldy: 86.


DJ Ýazzo hakda pikirleriňizi paýlaşyp bilersiňiz! (diňe adyňyzy görkezseňiz ýeterlik)

(1) Seyran

Ustunlik arzuw edyaris
29.07.18 09:25

Teswir galdyr

Aýdym Gyzykly Lenta Kino Habarlaşmak