TM HYZMAT MUSIC
DJ Ýazzo


DJ Ýazzo

DJ, DJ produser, birnäçe aýdym-sazlara öwüşgin beren zehinli türkmen dj, dj Ýazzo - siziň hyzmatyňyzda!
DJ Ýazzo üstünlikleri bilen imo sahypasynda paýlaşýar.
IMO: +99365 180838


DJ Ýazzo-nyň maglumatyny paýlaş:


Okaldy: 13.


DJ Ýazzo hakda pikirleriňizi paýlaşyp bilersiňiz! (diňe adyňyzy görkezseňiz ýeterlik)

(161) Ayjan

Aydymcy
06.05.19 22:01
 Ayjan

Aydymcy
06.05.19 22:01
 Eziz

Aýdymlaryňyz gowy ýöne bagşylaryňyzyň käbiri ýok.Söhbet Jumaýew.Annuş
04.05.19 06:54
 Anonimus

Salam
01.05.19 13:01
 Chary

berekella
29.04.19 21:03
 B&B

gowy aydymlary
29.04.19 10:28
 Yolaman

Sena bir cort dinleyanlerem cort sen biyderek aydymlany 2775 prasmotyr ony men bir sagatda alyan gavno loh
23.04.19 21:06
 Begli

Loh by aydymlaryn bn utan utanman ilede cykyamyn
23.04.19 21:02
 Gurban

Tuys tuwaletda dinlaymeli aydymda
23.04.19 20:59
 Aly

Ýazzo sen dj dalow sen gavno sen bosh cykaryan zatlanam fuflo dinlarligi yok bosh utanardym men sen ornyna bolamda
23.04.19 20:57
в начало  <<вперед назад>> 
показаны записи 101-92

Teswir galdyr

Aýdym Gyzykly Lenta Kino Habarlaşmak