TM HYZMAT MUSIC
DJ Ýazzo


DJ Ýazzo

DJ, DJ produser, birnäçe aýdym-sazlara öwüşgin beren zehinli türkmen dj, dj Ýazzo - siziň hyzmatyňyzda!
DJ Ýazzo üstünlikleri bilen imo sahypasynda paýlaşýar.
IMO: +99365 180838


DJ Ýazzo-nyň maglumatyny paýlaş:


Okaldy: 26.


DJ Ýazzo hakda pikirleriňizi paýlaşyp bilersiňiz! (diňe adyňyzy görkezseňiz ýeterlik)

(161) HK PRODUCTION

HK production sizin suratynyzy muGt mantajlap beryaris tel.62799577
17.08.18 11:30
 Allaş

salam yazzo şägirt alyaňyzmy
16.08.18 17:32
 Mahri

Ustunlik
15.08.18 15:06
 Anonimus

ÜSTÜNLIK 😉
15.08.18 15:06
 Mahri

salam ustunlik arzuv edyan
13.08.18 00:32
 Bet 18

Yazzo pahyr kecbelek remx et
12.08.18 08:55
 Jemal

Salam yazzo men men jemal 61316290
06.08.18 22:05
 Jemal

Salam yazzo men men jemal 61316290
06.08.18 22:04
 DJ DAZZKO

DJ DAZZKO
05.08.18 17:27
 döwlet

bet
29.07.18 06:40
в начало  <<вперед назад>> 
показаны записи 23-14

Teswir galdyr

Aýdym Gyzykly Lenta Kino Habarlaşmak