TM HYZMAT MUSIC
DJ Ýazzo


DJ Ýazzo

DJ, DJ produser, birnäçe aýdym-sazlara öwüşgin beren zehinli türkmen dj, dj Ýazzo - siziň hyzmatyňyzda!
DJ Ýazzo üstünlikleri bilen imo sahypasynda paýlaşýar.
IMO: +99365 180838


DJ Ýazzo-nyň maglumatyny paýlaş:


Okaldy: 18.


DJ Ýazzo hakda pikirleriňizi paýlaşyp bilersiňiz! (diňe adyňyzy görkezseňiz ýeterlik)

(142) Jeka

Men olar yaly adamy 1 sapar estyan
23.03.19 22:03
 Anonimus

Gaty gowy diyyaler diňlaba goremok
22.03.19 14:12
 Yhlas. Ş.

Bet aydymlan ýazzo
21.03.19 18:52
 Anonimus

Gurruni you ýazzo bet
21.03.19 18:47
 Bagül

Aýdymlarñyz Fuuullll
21.03.19 00:21
 Anonimus

Aýdymlarñyz Fuuullll
21.03.19 00:21
 OMAR

Durmusda dine ustunlik abray al Yazzo
20.03.19 12:05
 SerDar JiN

Super☺
19.03.19 09:28
 Jeren

Ustunlik arzuw edyan
17.03.19 05:11
 Maysa

Maladsy aydymlaryñyzy dinlaba goremmok sondada
17.03.19 01:49
в начало  <<вперед назад>> 
показаны записи 76-67

Teswir galdyr

Aýdym Gyzykly Lenta Kino Habarlaşmak