TM HYZMAT MUSIC
DJ Ýazzo


DJ Ýazzo

DJ, DJ produser, birnäçe aýdym-sazlara öwüşgin beren zehinli türkmen dj, dj Ýazzo - siziň hyzmatyňyzda!
DJ Ýazzo üstünlikleri bilen imo sahypasynda paýlaşýar.
IMO: +99365 180838


DJ Ýazzo-nyň maglumatyny paýlaş:


Okaldy: 18.


DJ Ýazzo hakda pikirleriňizi paýlaşyp bilersiňiz! (diňe adyňyzy görkezseňiz ýeterlik)

(142) rowacjan

Ine bu bolya sizen aydymlarnyz yagsy
10.04.19 02:08
 Abdy dayy

Gaty gorme yone hali pesirak
06.04.19 08:06
 Avdy

Cort lay
06.04.19 07:59
 janybek

sizin aydymlarynyz gaty govy govnume yaraya mundan sonda ustunlikler bolsyn
29.03.19 20:40
 pexa

aydymlana soz yok yazo soz yok tm djeylen arasynda icinde govnim yetdi 👍🏻
29.03.19 20:06
 HÖWES

gaty gowy soz yok brat yzyny dowam ediber
29.03.19 13:53
 Бегенч

★★★★★★★★★★★★★
27.03.19 22:43
 Berdi Rejepow

Aydymlaryn barysy fulll dowam ediwer brat
26.03.19 23:17
 Jeka

Men olar yaly adamy 1 sapar estyan
23.03.19 22:03
 Anonimus

Gaty gowy diyyaler diňlaba goremok
22.03.19 14:12
в начало  <<вперед назад>> 
показаны записи 84-75

Teswir galdyr

Aýdym Gyzykly Lenta Kino Habarlaşmak