TM HYZMAT MUSIC
Hemra Rejepow


Hemra Rejepow

1988-njy ýylda Ahal welaýatynyň Gökje obasynda doguldy. We şol obanyň 7-nji orta mekdebini tamamlady. Hemra aýdym-saz sungatyna gaty ir döwürlerde başlady emma türkmen halkyna ilkinji gezek özüni "5 minut " aýdymy bilen tanatdy. Şu wagt Aşgabat şäheriniň Medeniýet institutynda okaýar. Öylenen 2 ogly bar we 1 gyzy bar


Aýdymçylaryň maglumatyny paýlaş:


Okaldy: 769.


Aýdymça baha ber:

Reýting: 4.7/5 (36 baha berildi berildi)

Aýdymçylar hakda hakda pikirleriňizi paýlaşyp bilersiňiz! (diňe adyňyzy görkezseňiz bolýar)

(19) Gulnar

Hakykatdanam agirt oglan ustunlik yar bolsun
17.03.19 11:44
 muhammet

malades
14.03.19 11:00
 Maksat

Berekella Hemra Rejepow sana mundanam beylak uly ustunlikleri arzuw edyarin umuman menem sen aydymlarny aytyan men seni oz halypam yaly gowy goryan.
13.03.19 23:04
 jemal.

Gaty gowy aýdymlaň bar sesiň beletden ýaňlansyn
12.03.19 11:06
 Gowher

Gaty owadan sesiniz bar aydymlarynyza soz yok agam
11.03.19 11:53
 Begenc we Mukam

Salam Hemra Rejepow biz sizin aydymlarnyzy soyup dinleyas. Mahmal owazynyz mundan beylakde belent yanlansyn.
02.03.19 06:47
 Annus

Bet hemrajan soz yok aydymlarna ishlerinde ustunlik
02.03.19 00:27
 Suleyman

Agam men dine sen aydymlaryny dinleyan, sesin gaty gowy, menem senki yaly aydym aydasym gelya.
25.02.19 19:24
 Selbish

Hemra aga sizin ahli aydymlarynyz gou.Mana ahli.aydylarynzda.yaraya
25.02.19 15:36
 Mähri

Hemra Rejepow sizin hemme aydymlanyz gowy halk icinde adalan bagsylan biri size isinizde mundan beylak ulydan uly ustunlikler dileyan
24.02.19 17:58
в начало  назад>> 
показаны записи 19-10

Teswir galdyr

Aýdym Gyzykly Lenta Kino Habarlaşmak