TM HYZMAT MUSIC
Hemra Rejepow


Hemra Rejepow

1988-njy ýylda Ahal welaýatynyň Gökje obasynda doguldy. We şol obanyň 7-nji orta mekdebini tamamlady. Hemra aýdym-saz sungatyna gaty ir döwürlerde başlady emma türkmen halkyna ilkinji gezek özüni "5 minut " aýdymy bilen tanatdy. Şu wagt Aşgabat şäheriniň Medeniýet institutynda okaýar. Öylenen 2 ogly bar we 1 gyzy bar


Aýdymçylaryň maglumatyny paýlaş:


Okaldy: 2084.


Aýdymça baha ber:

Reýting: 4.6/5 (89 baha berildi berildi)

Aýdymçylar hakda hakda pikirleriňizi paýlaşyp bilersiňiz! (diňe adyňyzy görkezseňiz bolýar)

(57) Tikensiz guljagaz

Hemra -bilbil ovazly aydymcy.aydymlannyz bize yetip dursun aydymlannyzy soygilim bl soyip dinleyas sagbolun
19.05.19 13:06
 ¤¤¤¤

Hemra rejepow siz dine turkmen aydymcylar bilen dal dasary yurt aydymcylary bilen basleşsenizem siz 1-nji yerde bolarsynyz goz degmesin tuweleme doganjygym
18.05.19 08:46
 ¤¤¤¤

Hemra Rejepow Allajan sizi gozden dilden gorasyn.
17.05.19 11:32
 Hemra

Hemra atdasym öran gowy sesin bar cykaryan aydymlanam manyly halkyn yuregini giryar sesine guwan janyn sag bolsun.
14.05.19 11:50
 Aylar

Hemra doganjygym siz estrada aydymda-da halk aydymda-da supersiniz.
12.05.19 06:52
 Aylar

Hemra doganym sesiniz oran owadan hasyetinizem gowa menzeyar hasam "ejejan seni yellerden gysgandym" aydymynyz bara sol aydymynyz hasam yurege yakyn elmydama isinde ustunlikasgalanda agzybirlik arzuw edyan çagajyklarnyzyn arasynda janyn sag basyn dik bolsun doganjygym siz hemme taraplayyn supersiniz doganjygym
11.05.19 16:38
 aylar

Hemra doganym sesin oran owadan hasyetinizem gowa menzeyar size hemme taraplayyn soz yok doganjygym elmydama isinde ustunlik masgalanda agzybirlik arzuw edyan doganjygym.
11.05.19 16:32
 Aylar

Hasam "Ejejan seni yellerden gysgandym"aydymynyz bara sol aydymy gaty gowy ayydyanyz elmydama masgalanyzyn ćagalarnyzyn arasynda janynyz sag basynyz dik bolsun ustunliklerinize guwanyas doganjygym. Sizin oran gowy sesiniz bar.
11.05.19 16:26
 aylar

Hemra doganym sesin oran owadan hasyetinizem gowa menzeyar size hemme taraplayyn soz yok doganjygym elmydama isinde ustunlik masgalanda agzybirlik arzuw edyan doganjygym.
11.05.19 16:18
 Babajan

Herkimde birzada bolan ukyp,zehin bar,seniñ şu zehiniñ elmydama bizi täzelikler bilen şatlandyryp dursyn! Abyraýyña-abyraý goşulsyn!!!
11.05.19 02:53
в начало  назад>> 
показаны записи 57-48

Teswir galdyr

Aýdym Gyzykly Lenta Kino Habarlaşmak