TM HYZMAT MUSIC
Kakajan Rejepow


Kakajan Rejepow

Kakajan Rejepow ýada Ka-Re. 1987-nji ýylyň ýanwar aýynyň 1-ine Mary şäherinde eneden bolýar. 2003-nji ýylda orta mekdebi tamamlap Mary Margiana medenýet öýünde işledi. 2005-2007-nji ýyllarda gulluk borjumy berjaý etdi. Kakajan çagalyk döwründen bäri Aýdym-saz sungaty bilen meşgullanyp gelýär. Şu wagt öz maşgalasy çagalary bilen Aşgabat şäherinde öz studiosynda işleýär. Kakajan diňe bir bagşy bolman eýsem hem türkmen estradasyndaky bagşylaryň we ýyldyzlaryň ençeme aýdymynyň awtory bolup durýar. Kakajanyň ýerine ýetiren aýdymlaryň köp bölegi halkyň mydamalyk ýüreklerinde galýar. Öz aýdýan aýdymlarynyň söz sazyny özi düzýär, özi işleýär we türkmen toýlarymyzda-da hyzmat edýär.


Aýdymçylaryň maglumatyny paýlaş:


Okaldy: 1059.


Aýdymça baha ber:

Reýting: 4.7/5 (34 baha berildi berildi)

Aýdymçylar hakda hakda pikirleriňizi paýlaşyp bilersiňiz! (diňe adyňyzy görkezseňiz bolýar)

(11) Anonimus

Bet
23.06.19 01:51
 Gylyjof

Ka_Re dandynow vasyok
21.05.19 09:47
 Anonimus

N 1 baGSY
04.05.19 21:50
 NÄZLIJE

Gaty bet aydymlañ bar 👏👏👏
27.04.19 19:31
 Alma$ga

Ka re bet sen
18.04.19 13:07
 Alma$ga

Ka re bet sen
18.04.19 13:07
 MAYYA

👌👍👌👍👌👍
26.03.19 15:56
 MAYYA

Ka-re sana soz yok ahli aydymlan janda jan seyle aydymlara yene garasyas hakyky yyldyzda
26.03.19 15:55
 Gowher

Super
11.03.19 11:54
 Selbish

Ka- Re bet sen
25.02.19 15:38
в начало  назад>> 
показаны записи 11-2

Teswir galdyr

Aýdym Gyzykly Lenta Kino Habarlaşmak