TM HYZMAT MUSIC
Ýagşy Goşunow


Ýagşy Goşunow

1990-njy ýylyň Mart aýynyň 10-yna Balkan welaýatynyň Bereket etrabynda dogulýar.Orta bilimi Balkanabat şäherindäki 16-njy orta mekdebinde alýar.Myrat Mollaýew bilelikde 2007-nji ýylda Aşgabat şäherine gelýärler we 2010-2013 ýyllar arasynda Türkmen döwlet sirkinde işleýärler.Ýaşlyk teleýaýlymynda"Ýeserje köpeler","Artist bolasym gelýär","Ýagşyjyk ýaltajyk" gepleşiklerini alyp bardylar. Häzirki wagtda Türkmen döwlet Medeniyet institudynyň talyplary.Ýagşy maşgalada 9 dogan, 6 oglan, 3 gyz. Özi öýlenmedik.Ýagşy ýakyn günlerde "Razy bolaly" atly duýgular bilen reňklenen ilkinji albomyny size ýetirmegiñ arzuwynda.


Aýdymçylaryň maglumatyny paýlaş:


Okaldy: 1681.


Aýdymça baha ber:

Reýting: 4.7/5 (48 baha berildi berildi)

Aýdymçylar hakda hakda pikirleriňizi paýlaşyp bilersiňiz! (diňe adyňyzy görkezseňiz bolýar)

(32) belka

gowmy yagsy betlaly sen gosgulryn bet sagbo
14.05.19 19:27
 тойлы

VERY GOOD YAGSHY
29.04.19 18:17
 BEGA

Ýagsy gosgylaryna sag bol gowy gosgylar bar
28.04.19 13:18
 alişka

ýagşy sahnalaryňyz gaty gowy,Myrat Mollaýewe we saňa işleriňde üstünlik dileýärin!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
25.04.19 15:53
 ýa

Ýagşy üsdinlik arzuw edýän ähli işleňde
23.04.19 14:03
 Roha

Salam Yagsy isiñde üstünlik
21.04.19 23:26
 Aýgül

Ýagşy seni gowy görýän gyzykçy türkmen
21.04.19 23:02
 Aýgül

Ýagşy seni gowy görýän gyzykçy türkmen
21.04.19 23:02
 Aýgül

Ýagşy seni gowy görýän gyzykçy türkmen
21.04.19 23:02
 Aýgül

Ýagşy seni gowy görýän gyzykçy türkmen
21.04.19 23:02
в начало  назад>> 
показаны записи 32-23

Teswir galdyr

Aýdym Gyzykly Lenta Kino Habarlaşmak