TM HYZMAT MUSIC
Ýagşy Goşunow


Ýagşy Goşunow

1990-njy ýylyň Mart aýynyň 10-yna Balkan welaýatynyň Bereket etrabynda dogulýar.Orta bilimi Balkanabat şäherindäki 16-njy orta mekdebinde alýar.Myrat Mollaýew bilelikde 2007-nji ýylda Aşgabat şäherine gelýärler we 2010-2013 ýyllar arasynda Türkmen döwlet sirkinde işleýärler.Ýaşlyk teleýaýlymynda"Ýeserje köpeler","Artist bolasym gelýär","Ýagşyjyk ýaltajyk" gepleşiklerini alyp bardylar. Häzirki wagtda Türkmen döwlet Medeniyet institudynyň talyplary.Ýagşy maşgalada 9 dogan, 6 oglan, 3 gyz. Özi öýlenmedik.Ýagşy ýakyn günlerde "Razy bolaly" atly duýgular bilen reňklenen ilkinji albomyny size ýetirmegiñ arzuwynda.


Aýdymçylaryň maglumatyny paýlaş:


Okaldy: 2515.


Aýdymça baha ber:

Reýting: 4.5/5 (69 baha berildi berildi)

Aýdymçylar hakda hakda pikirleriňizi paýlaşyp bilersiňiz! (diňe adyňyzy görkezseňiz bolýar)

(44) Ayka

Bereketden zehinli yashlaryn cykyanyna begenyan ishinizde rowachlyk arzuw edyan
12.07.19 16:49
 Nurana

Ýagšy
12.07.19 15:23
 Läle

Yagsy size isinizde rowaclyk arzuw etyan. Sizin esasan gulkili degismelerinizem gowy yone men esasan gynancly gosgylarynyzy hasam haladym. Masgalanyza mydama seydip gulki paylap durun.
05.07.19 22:37
 gülzada

bagyşlaň gaharyňyzy getiren bolsam
26.06.19 21:13
 gülzada

ýagşy goşunow siz öýlendiňiz dälmaý
26.06.19 16:03
 orozsoltan arazgeldi

Yagsy sen aman yagsy
23.06.19 11:45
 myrat

Yagsy oylenmedik diyipsiniz. Olenen dalmay ol
20.06.19 19:57
 begli

salam Ýagşy hemme wideýolaň bar mende isinde usunlik adamlary hasda kop guldur
19.06.19 07:56
 Ураган

Яха гусуржетсене
12.06.19 00:29
 WEPKA

Russiyadan salamar Yagsy agam isinde dine ustunlik yar bolsun!
31.05.19 19:20
в начало  назад>> 
показаны записи 44-35

Teswir galdyr

Aýdym Gyzykly Lenta Kino Habarlaşmak